Swahili Lessons

The following lessons are available in Swahili. Just click a lesson below to access these materials.

To share this page with others, please point them to http://fast.st/sw.

Survival Kit

       1. Neema ya Ajabu

       2. Kumtazama Yesu

       3. Kukabili Jaribu

       4. Njia Iliyo Mbeleni

       5. Ushirika wa Imani

       Ukurasa wa JaladaBasic Training

       1. Wito wa Kujitoa

       2. Kesha la Asubuhi

       3. Ahadi za Mungu

       4. Kuingia Kazini

       5. Upanga wa Roho

       6. Uinjilisti Binafsi

       7. Vikosi vya Waumini

       8. Siri ya Kuzidisha

       9. Maisha Yenye Malengo

       Ukurasa wa Jalada

       VielelezoRevival Keys

       1. Kuamshwa Kiroho

       2. Moto katika Mifupa Yangu

       3. Mshumaa wa Bwana

       4. Kukoleza Moto

       5. Kulipua

       6. Kueneza Cheche

       7. Injini za Mwako

       8. Mabomu Yatembeayo

       9. Ufuatiliaji Madhubuti

       Ukurasa wa Jalada